Регистрация

Разработен е стратегически документ за развитие на региона р. Дунав-Черно море

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 29.01.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[791 прочитания]

Фотограф: ДППИ

Стратегически документ за развитието на региона река Дунав-Черно море е разработен в рамките на проект DBS Gateway Region. "Обща визия 2040" определя съвместната посока за икономическото, регионалното и логистичното развитие на региона, която ще следват партньорите по проекта от всички крайдунавски държави, тъй като желаният напредък е възможен само със съвместни усилия и обща визия.

Документът е разработен на база изготвения от ДП "Пристанищна инфраструктура" Анализ на потенциала на региона на р. Дунав и Черно море, направен въз основа на резултатите от проекти като DaHar, GIFT, INWAPO, ADB, EMPIRIC и др. Той дава ясна насока за бъдещото развитие на региона - представя мисията, ключовите цели, сферите на интервенция и оперативните цели, които си поставят партньорите. Изведени са три приоритета: укрепване на отделните региони, укрепване на целия регион като портал и засилване развитието на пристанищата.

Партньорите по проект DBS Gateway Region са категорични, че пътят към подобряването, развитието и модернизацията на водния транспорт минава през стимулиране на бизнеса в близост до портовете, привличане на нови товаропотоци, превръщане на дунавските пристанища в съвременни логистични центрове, използванe на възобновяема енергия и модерни технологии. За да се превърне регионът в привлекателна зона по отношение на морския и вътрешноводния транспорт, е необходимо реката да се приведе в добро навигационно състояние и да се изгради международно разпознаваема марка за устойчив мултимодален транспортен маршрут "Дунавско-черноморски портален регион". Важно е също да се поддържа висококачествена инфраструктура по Дунавския коридор и да бъде изградена подходяща инфраструктура в пристанищата с цел превръщането им в интермодални хъбове.

Внедряване на системи за електронен обмен на информация (Port Community Systems), установяване на висококачествени връзки между черноморските и дунавските пристанищата, подобряване на пътната и железопътната инфраструктура в района на портове, модернизация на оборудването и съоръженията за складиране, са сред останалите цели на проекта, изведени в стратегическия документ.

Следвайки максимата "Заедно можем повече", партньорите по проекта вярват, че премахването на бариерите пред развитието на водния транспорт и устойчивото развитие на региона ще се постигне чрез дълготрайно сътрудничество на заинтересованите страни в рамките на т.н. платформа за сътрудничество. Предстои да бъде разработена и "Пътна карта", която да включва мерките, чрез които да се постигнат целите на Съвместната визия 2040, и която ще има за цел да превърне Дунавско-черноморския регион в привлекателен регион-портал за морския и вътрешноводния транспорт.

Реализацията на проект "Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен  регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток" /DBS Gateway Region/ е насочена към подобряване и развитие на един от основните фактори за конкурентност на българската икономика – водния транспорт. ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество "Дунав 2014-2020". Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg