Регистрация

Метрополитен обяви повторно търга за идеен проект на трасето в "Левски Г"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 07.02.2018, Автор: Милена Василева
[1731 прочитания]

Фотограф: Градът

"Метрополитен" ЕАД обяви обществената поръчка за актуализация на идеен проект за участък от трета метролиния между МС5 и МС2. Тя е необходима заради факта, че метростанции МС ІІІ-2, МС ІІІ-3 и МС ІІІ-4 стават подземни и това налага изменение на Подробния устройствен план (ПУП).

Идейният проект трябва да бъде изготвен по частите, посочени в Техническото задание. Всяка част на проекта трябва да отговаря на нормативните изисквания за нейното проектиране, както и на изискванията на Възложителя, описани в Техническото задание. Стойността на проекта е 400 000 лв. без ДДС. Срокът за подготовка на проекта е 6 месеца. Само припомняме, че стойността на първата поръчка беше 180 000 лв. без ДДС.

В обема на обществената поръчка се включва изготвянето на идеен проект за метроучастъка от км. 4+307,53 до км. 1+262,10 с обща дължина 3045,43 метра, с 3 подземни метростанции – МС ІІІ-2, МС ІІІ-3 и МС ІІІ-4, и участък за оборот и топъл резерв на метросъставите след МС ІІІ-2 на изток. Обхватът и съдържанието на идейния проект по отделните части трябва да съответства на изискванията на Наредба 4 за фаза "Идеен проект" и Правилника за техническа експлоатация на метрото. В обхвата на процедурата са включени следните дейности: изготвяне на мотивирано предложение за изменение на действащия ПУП, подготовка на инженерно-геоложки и хидро-геоложки проучвания; изготвяне на геодезична снимка, проучване на съществуващата инженерна инфраструктура (ВиК, електро, тт мрежи, пътни работи и топлофикационни съоръжения), извършване на предварителни съгласувания със съответните експлоатиращи предприятия и фирми при проектирането на реконструкцията и преустройството на съществуващата инженерна инфраструктура, изготвяне на количествени сметки по окрупнени показатели към отделните части на проекта, предаване на идейния проект по отделните части на цифров носител в dwg. формат и в пет екземпляра на хартиен носител.
Оферти се приемат до 17:00 часа на 22 март 2018 г. Отварянето им е предвидено за 10 часа на 23 март 2018 г.
-
Фотограф: Мария Съботинова

Добави коментар Коментари (1)

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg