Регистрация

До 2 май приемат оферти за ремонта на два моста над Околовръстното на София

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.04.2018, Автор: Милена Василева
[519 прочитания]
Мостът при Кривина

Мостът при Кривина

Столична община обяви търг за ремонт два моста над Софийския околовръстен път.
- По обособена позиция № 1: Мост над околовръстен път София на входа на с. Кривина, район "Панчарево".
- По обособена позиция № 2: Мост по Челопешко шосе над околовръстен път София, район "Кремиковци".

Мостът над околовръстен път София на входа на с.Кривина,
район "Панчарево" е съоръжението, по което преминава ул. "Кривински път". То премоства СОП с косота 71градуса. Ситуационно мостът е в права и в преходна крива от страна "София". Габаритът на съоръжението е 9.50 м. Статическата схема е 4-отворна рамка с неопренови лагери 200/300/48 при устоите. Крайните отвори са с дължина 16.6 м, а средните – 24м, като общата дължина между дилатационните фуги е 81.2м. Настилката върху съоръжението е с множество деформации и пукнатини. Стоманената предпазна ограда и стоманения парапет са силно корозирали и на места – деформирани.
Ремонтните работи включват:
- демонтаж на парапета и стоманената предпазна ограда, разкопаване на съществуващата настилка и хидроизолация до разкриване на горната повърхност на пътната плоча, разваляне на съществуващи тротоари.
- изпълнение на изравнителен пласт с променлива дебелина от бетон върху пътната плоча, изграждане на нови тротоари, монтаж на нови отводнители с удължителни тръби, полагане на нова хидроизолация, изпълнение на нови стоманобетонови тротоари, полагане на нови пластове плътен асфалтобетон, монтаж на нови дилатационни фуги, изпълнение на колекторна система за отвеждане на повърхностните води и други.

Мостът по Челопешко шосе над околовръстен път София,
район "Кремиковци", представлява четириотворна конструкция. Отворите са с дължини 15,80+2x24,25+15,80, като общата дължина на моста е 80,10 м. Габаритът на пътното платно настилка 11,6 м и два тротоара по 1,0 м. Съоръжението се състои от две връхни конструкции, по една за всяко пътно платно, разположени успоредно една до друга. Статическата схема на конструкцията представлява пространствена рамка. Фуги има при двата устоя.
Ремонтни работи по връхната конструкция включват:
- Премахване на настилката, изолацията и разрушения бетон до здрав бетон от пътната плоча, пълно или частично разрушаване на тротоарния блок, премахване на дилатационните фуги при устоите. Ще бъде изпълнена армировката при леглата на новите фуги при устоите и усилващият стоманобетон на пътната плоча и тротоарите. При външния тротоар на дясно платно (София – Кремиковци) ще се направи кофраж и армировка на тротоарната конзола. Пътната плоча трябва да е с гладкост, която да позволи директно полагане на хидроизолация. Ще бъдат направени нови чугунени отводнители и колекторни тръби и други. Предвидени са рементни дейности по долното строене, като се работи по всеки устой.
Прогнозна стойност на обшествената поръчка е 1 000 000 лв. без ДДС по равно за всеки мост.
Максимален срок за изпълнение на ремонта е 90 календарни дни за всяка от позициите. Оферти се приемат до 2 май 2018 г.
-
Мостът при Кривина

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg