Регистрация

15 идейни проекта кандидатстват за нов парк в Хасково

Парцелът, върху който ще се изгражда зелената зона е с обща площ от 45,689 дка, и е предоставен безвъзмездно на общината от Министерството на отбраната

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.04.2018, Автор: Светла Добрева
[1318 прочитания]

Фотограф: Община Хасково

15 идейни проекта са подадени за реализирането на нов градски парк в Хасково. На 11 април комисия с председател доц. д-р ланд. арх. Елена Драгозова от Лесотехническия университет, започна оценка на подадените разработки в закрито заседание, съобщиха от община Хасково.

В комисията са още архитект Иван Бакалов, Стефан Стайков– урбанист, главен експерт в  МРРБ, Благой Петков, урбанист, главен експерт в община Пловди, и Банко Банев, юрисконсулт в сектор "Обществени поръчки" на община Хасково. Проектите се оценяват анонимно, те са номерирани, като имената на авторите са в запечатан плик който ще бъде отворен след решението за класиране.Тогава ще бъде насрочено открито заседание на комисията, на която ще бъдат представени класираните проекти. Срокът за вземане на решение е два месеца.

Според изискванията на конкурса всеки участник трябва да има в екипа си  архитект, ландшафтен архитект и геодезист, всички с магистърска степен.  Оценява се  градоустройствена схема, алейна мрежа, осветление, висока растителност, художествени елементи. Класираният на първо място кандидат получава награда от 5 000 лв., вторият 3000 лв., а третият 1000 лв.

Класираният на първо място участник ще разработи и техническия проект за изграждането на парка.

Изграждането на градския парк е от особено значение за гражданите и гостите на Хасково във връзка с превръщане на централната част на града в предпочитано място за отдих и развлечения.  Парцелът, върху който ще се изгражда парка е с обща площ от 45,689 дка. Той е предоставен безвъзмездно на общината от Министерството на отбраната, и граничи от изток с ул. "Генерал Колев", от запад –  с ул. "Булаир", от север – с ул. "Криволак"

Като част от бивше военно поделение, на територията  съществуват асфалтови, бетонови и тротоарни настилки, частично разрушени. Почти изцяло е разрушена масивната ограда на бившето поделение. 

В имота има останки от казармени сгради, които следва да бъдат премахнати. Запазен е паметник на 10-ти родопски пехотен полк, включен в списъка на военните паметници. През 2013г е реставриран и следва да бъде включен като акцент в бъдещата паркова композиция.

Централната част от терена е обезлесена и неподдържана. Съществуващите дървета нямат декоративна стойност, но след преценка за санитарното им състояние, тези от тях, които могат да се запазят, трябва да бъдат включени в последващото функционално развитие на територията. Към настоящия момент в разработвания терен отсъстват развита инфраструктура и условия за отдих. 

 


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg