Регистрация

България и Сърбия затвърдиха ангажимента си за изграждане на междусистемна газова връзка

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.05.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[904 прочитания]

Фотограф: Булгартрансгаз

България и Сърбия ще подпишат съвместна декларация за изграждането на газов интерконектор между двете страни. Правителството одобри проектодокумента и упълномощи министъра на енергетиката Теменужка Петкова да го подпише.

Междусистемната връзка България-Сърбия (IBS) е един от българските газови проекти от "общ интерес", съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013. По данни от техническия проект дължината на трасето София – Димитровград – Ниш е около 170 км, от които на българска територия около 62,2 км, а мястото на включване на газопровода към газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД е в района на Нови Искър.

С декларацията двете страни обявяват неотменимия си ангажимент за изпълнение на проекта, така че връзката да бъде въведена в експлоатация най-късно до месец май 2022 г. Ще бъде създадена съвместна работна група, която да контролира изграждането на интерконектора и в рамките на която да бъдат обсъждани и намирани решения на всички въпроси. С цел интегриране на проекта в съществуващата българска мрежа, българската страна декларира намерението си да определи, със съгласието на ЕК, оператора на преносна система "Булгартрансгаз" ЕАД за организатор на проекта и оператор на бъдещия газопровод на българска територия.

С декларацията двете страни се ангажират да подкрепят изцяло изпълнението на проекта. Изграждането на интерконектора България-Сърбия е изцяло в унисон с приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС за свързаност на Западните Балкани. Проектът съдейства за преодоляване на предизвикателствата пред диверсификацията и засилване на сигурността на газовите доставки в региона. Декларацията ще бъде подписана в рамките на Срещата на върха в София.

Първоначално се очаква газопроводът да осигури възможност за доставка на 1.8 млрд. м.3/годишно газ. Изпълнението на проекта за междусистемна газова връзка със Сърбия е разделено на две фази.Инвестицията в проекта е за над 90 млн. лв.

През Първа фаза на проекта са извършени предпроектно проучване и теренни археологически проучвания по трасето на газопровода. Проведена е необходимата процедура по утвърждаване на трасето на газопровода и на площадките и е издадено Решение от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. Извършени са консултантски дейности по подготовката за придобиване на вещни права, изготвен са актуален регистър на собствениците и оценки от имотите. Изработен е Подробен устройствен план – окончателен проект, който е одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изработен и одобрен от консултанта по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ е инвестиционен проект (фаза – технически проект). Извършени са и по-голямата част от археологическите проучвания на обектите по трасето. За първата фаза финансирането е по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2014 г.,

През Втора фаза, финансирана по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" на проекта ще бъдат проведени необходимите процедури за придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част на газопровода, получаване на разрешение за строеж, изработване на работен проект, доставки на необходимите материали и оборудване, строително – монтажни работи и въвеждане на строежа в експлоатация. Стартирана е процедура за получаване на финансиране по ОПИК 2014-2020.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg