Регистрация

ДППИ обновява зоната около 17-о корабно мяста на пристанище Варна-Запад за 4 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.06.2018, Автор: Милена Василева
[501 прочитания]
Пристанище Варна-Запад

Пристанище Варна-Запад
Фотограф: Юлия Лазарова

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" обяви търг за ремонт на настилки в тила на 17 корабно място (с приблизителна площ 50 000 кв.м) на Пристанище Варна - Запад. Поръчката предвижда извършване на ремонт на настилките на складова площадка с площ 51 000 кв.м, разположена в тила на 17 к.м. на Пристанищен терминал Варна – Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Към настоящия момент на територията на площадката е изпълнена трошено каменна настилка с дебелина 0.45 м, която е сравнително равна и макар да няма констатирани деформации от опасни физикогеоложки явления и процеси, повърхностното отводняване на терена е изключително затруднено. Предмет на поръчката е изграждане на трайна настилка, която за площ от около 4000 м2 е паважна, а за останалата площ от 47 000 м2 е стоманобетонова. Към предмета на поръчката влиза и отводняването на територията, която ще се изпълни чрез вертикалната планировка и изграждане на отводнителни колектори за поемане на дъждовните води.
Стойност на дейностите е 4 000 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 200 дни. Оферти се получават до 5 юли 2018 г., ще бъдат отворени в 14:00 часа на 6 юли 2018 г.
Основните строителни дейности
• Подробно заснeмане и вертикално планиране на терена.
• Механизиран изкоп – 3250 м3; изграждане на дъждовни колектори 400 метра с PP тръби DN 500, SN 10, вкл. ревизионни и дъждоприемни шахти.
• Изследване и изпитания за носимоспособността на земната основа; доставка и полагане на трошено каменна фракция – 17 355 м3 за заздравяване на земната основа и оформяне на вертикалната планировка на терена;
• Доставка и полагане на цименто пясъчен разтвор 1:3 – 202,5 м3; полагане на паважна настилка с материали собственост на Възложителя – 4000 м2.
• Доставка и полагане на арматурна заготовка N10 – 698 775 кг, дюбели и бетон С 30/37, СУ, XF3 – 9390 м3; обработка на бетонова настилка с топинг и изработване на привидни и дилатационни фуги.


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg