Регистрация

Карлово реконструира общински пътища за над 5.5 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.06.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[586 прочитания]

Фотограф: Община Карлово

Община Карлово обяви обществена поръчка за строител на "Реконструкция и възстановяване на общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово, Община Карлово". Дължината на проектна ос е 9200 м. Тя съдържа 26 хоризонтални криви и 13 хоризонтални чупки. Основните цели на проекта са възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на пътя, което включва: постигане на технически елементи отговарящи на нормативите за съответната проектна скорост, гарантиране на носимоспособността на настилката, гарантиране равността на настилката, гарантиране на добро отводняване ш безопасност при организация на движението. Финансирането се осъществява по Договор № 16/07/2/0/00398/ 13.11.2017 година за отпускане на финансова помощ по , подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването на , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020. Прогнозна стойност на поръчката е 5 580 922.78 лв. Работата следва да бъде завършена до 31 август 2019 г. Оферти се получават до 9 юли 2018 г. Ще бъдат отворени на 10 юли 2018 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg