Регистрация

Официално откриха ВиК мрежите на Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ за над 17 млн. лв.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.06.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[788 прочитания]
Лентата за откриване на обекта прерязаха г-жа Поля Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански.

Лентата за откриване на обекта прерязаха г-жа Поля Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански.
Фотограф: Община Долна Митрополия

На 7 юни 2018 г. официално бяха открити ВиК мрежите на Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ по проект BG16M1OP002-1.006-0004 "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия", договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г., който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура "Изпълнение на ранни ВиК проекти" към Специфична цел 1 "Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси" на Приоритетна ос 1 "Води" в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.
По проекта в Долна Митрополия е изградена 23 932 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м.
Общата стойност на изпълнените СМР е 17 482 813.65 лв. без ДДС, от тях 15 717 049.47 лв. са БФП и 1 765 764.18 лв. собствен принос.
Проект "Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях 74 724 890,91 лв. от ЕС, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия. Около 13 000 жители ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.

В събитието участваха Поля Цоновска - кмет на Община Долна Митрополия; Красимир Илиев - началник сектор "Води" в отдел "Мониторинг", ГД "ОПОС", МОСВ; г-н Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП, сектор "Води", ГД "ОПОС";Мирослав Петров - Областен управител на област Плевен; г-н Георг Спартански - Кмет на Община Плевен; Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен; инж. Георги Гигов – представител на ДЗЗД "ВиК инженеринг 2014"; инж. Явор Балкански – резидент инженер, Представител на Обединение "ВиК мрежи I-ви етап Долна Митрополия 2015г."; инж. Митко Спасов - Управител на "ВиК" Плевен; д-р Атанас Гарев - Директор на РЗИ- Плевен; инж. Боряна Иванова – Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен; общински съветници.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg