Регистрация

Ценовите оферти за проектиране и строителство на тунел "Железница" на АМ "Струма"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.07.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[804 прочитания]
На 5 юли бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" в три позиции. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.

Ценови оферти за обособена позиция 1: Подучастък №1 е от км 366.000 до км 366.720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел "Железница".
• Обединение "Пътстрой-92 - Мостремонт", в което участват: "Пътстрой-92" АД и "Мостремонт 97" ООД – 32 554 154.34 лв. без ДДС.
• ДЗЗД "Железница - Север", в което са: "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Главболгарстрой" АД и "Главболгарстрой Интернешънъл" ЕАД – 29 985 345.00 лв. без ДДС;
• "Калистратов Груп" ООД - 28 447 832.31 лв. без ДДС.
• "Хидрострой" АД – 33 125 154.37 лв. без ДДС - най-висока цена за позицията.
• ДЗЗД "ОРС - М", в което са: "Мостконсулт" ООД, "ОРС Инфраструктура" ООД – 26 697 927.86 лв. без ДДС - най-ниска цена за позицията.
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Ценови предложения за обособена позиция 2: Подучастък №2 е тунел от км 366.720 до км 369.000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери.
• ДЗЗД "АМ "Струма"-ОП2: Тунел Железница", участници: "Главболгарстрой" АД, "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД – 191 479 153.57 лв. без ДДС - най-висока цена за позицията.
• Обединение "Тунел Железница", с участници: "Евро Алианс Тунели" АД, "ИСА-2000" ЕООД, "Пътпроект" ЕООД – 184 168 742.24 лв. без ДДС.
• Обединение "АМ СТРУМА - Тунел Железница", с участници "Станилов" ЕООД, "Инжстройинженеринг" ЕООД, "Логистика 21" ЕООД – 174 524 519.06 лв. без ДДС - най-ниска цена за позицията.
• ДЗЗД "АМ Струма Тунел 2018", с участници: "Джи Пи Груп" АД, "Глобал Кънстръкшън" ООД и "Виа План" ЕООД – 185 370 370. 37 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

Ценови оферти за обособена позиция 3: Подучастък №3 е от км 369.000 до км 370.400.
• "Пътстрой-92" АД – 18 658 616.86 лв. без ДДС;
• "ГБС Инфраструктурно строителство" АД – 21 196 979.07 лв. без ДДС;
• Обединение "ДЗЗД Стримон" с участници: "Автомагистрали-Черно море" АД и "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД - 19 848 378.82 лв. без ДДС.
• Обединение "Интервианова" ДЗЗД с участници: "БГНова" АД, "Интерпром" ЕООД, "Инженеринг Груп-04" ЕООД, "Хидро Консулт Инженеринг" ЕООД – 21 960 000 лв. без ДДС - най-висока цена в позицията.
• "ПСТ Груп" ЕАД – 18 442 297.40 лв. без ДДС - най-ниска цена за позицията.
Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg