Регистрация

Бул. "Липник" в Русе ще бъде модернизиран по българо-румънски проект

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.09.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[494 прочитания]

Фотограф: Община Русе

На 6 септември 2018 г., в град Гюргево (Румъния), в присъствието на кмета на Община Гюргево г-н Николае Барбу и заместник-кмета по европейско развитие в Община Русе д-р Страхил Карапчански, се състоя подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект "Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата".

Проектът е разработен съвместно от администрациите на двете общини и одобрен за финансиране по Програма "Интеррег V-A Румъния–България 2014-2020 г.", Приоритетна ос 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T". Продължителността му е 30 месеца.
-
Фотограф: Община Русе

Основната дейност, предвидена по проекта за Русе, включва рехабилитация и модернизация на бул. "Липник", което ще доведе до улесняване на достъпа на Русе до TEN-T мрежата, както и до подобряване на комфорта при пътуване и намаляване броя на пътнотранспортните произшествия.
В румънската си част проектът предвижда модернизация на 6,5 км от уличната мрежа на град Гюргево. Той включва още изготвяне на съвместна трансгранична стратегия за подобряване на транспортните връзки в района Русе-Гюргево, както и развитие на съвместна система за наблюдение на трафика.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 15 324 710,52 лв. като финансовите средства в бюджета на Община Русе са в размер 6 295 697,49 лв. 85% от тях са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, 13% - съфинансиране от държавния бюджет и 2% собствен принос на бенефициента.

С реализацията на този проект Община Русе ще продължи своята политика за подобряване на достъпността и рехабилитация на пътната мрежа в града. Всички четири проекта, депозирани от Община Русе по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег V-A Румъния–България 2014 - 2020 г.", бяха одобрени за финансиране. Партньори от румънска страна са администрациите на Община Гюргево и Окръжен съвет – Гюргево.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg