Регистрация

Близо 11 млн. лв. се инвестират в рехабилитацията и реконструкцията на 7 км от път II-86 Средногорци - Рудозем

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.09.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[512 прочитания]
Започва рехабилитацията и реконструкцията на 7 км от второкласния път II-86 Средногорци - Рудозем. Инвестицията е за близо 11 млн. лв. с ДДС. Проектът се съфинансира от Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г." и националния бюджет, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Ремонтът на път II-86 е разделен на два участъка.
Първият е с дължина около 3.8 км. Започва в края на Средногорци и завършва в началото на кв. "Койнарци" в Рудозем (от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660). Отсечката ще бъде реконструирана като е предвидено възстановяване на пътното тяло чрез изграждане на нова пътна конструкция, ще бъдат положени основни пластове от скални материали и нова асфалтова настилка. Отводняването ще бъде подобрено като се направят отводнителни улеи, окопи и водостоци. Предвидено е изграждането на бетонови и стоманобетонови подпорни стени. В отсечката има 5 мостови съоръжения, чиито габарит ще бъде уширен. На съоръженията ще се подменят пътната плоча, тротоарните блокове, хидроизолацията, асфалтовата настилка, предпазните огради и др.
Вторият участък е близо 3.2 км. Той започва от кв. "Койнарци" в Рудозем и завършва след кв. "Освобождение" в близост до бензиностанцията (от км 129+660 до км 132+920). Планирана е подмяна на асфалтовата настилка, подобряване на отводняването, ремонт на подпорни стени и мостово съоръжение. На двата участъка ще се обрушат скалните откоси и на необходимите места ще се монтират предпазни стоманени мрежи. За допълнително укрепване на откосите е предвидено затревяване, засаждане на дървета и храсти. Ремонтираният път ще бъде с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка.
Рехабилитацията и реконструкцията на 7-километровия път ще бъде изпълнена от "РУДОЗЕМ ГФ 2016" ДЗЗД, в което участват: "Галчев инженеринг" ЕООД и "Фармвил" ЕАД.
Стойността на договора е 10 691 928,85 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 16 месеца.
Строителният надзор ще бъде осъществен от "Пътинвест инженеринг" АД.
Договорът им е за 220 574,40 лв. с ДДС.
Авторският надзор е на "Илия Бурда" ЕООД.
Техният договор е за 1 200 лв. с ДДС.
Тръжната процедура се провежда от 2016 г. Срокът за изпълнение на строителните работи е 16 месеца.
Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. По пътната отсечка ще преминава трафикът от контролно-пропускателен пункт "Рудозем - Ксанти".
Участъкът от път II-86 от Рудозем до границата с Гърция е изграден в периода 2005-2008 г. по Програма ФАР-ТГС. Извършена е реконструкция и ново строителство на отсечка с дължина около 9.8 км, която завършва малко преди площадката на бъдещия ГКПП "Рудозем". Отново по Програма ФАР-ТГС е изпълнена рехабилитация и частична реконструкция на път II-86 в участъка между Соколовци - Смолян - Средногорци. В програмен период 2007-2013 г. със съфинансиране от Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. бяха рехабилитирани 14 км от път II-86 в отсечката между Чепеларе и Соколовци. Сега освен ремонта на 7-те км между Средногорци и Рудозем е предвидено и изграждането на 2.6 км обходен път на Рудозем, който ще преминава по съществуващи улици на града и по нов терен. В момента се провеждат тръжните процедури за избор на изпълнител и строителен надзор.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg