Регистрация

Община град Добрич възлага работни проекти за строителство на 2-ра клетка на регионалното депо в с. Стожер

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 14.09.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[460 прочитания]

Фотограф: Община град Добрич

Община град Добрич стартира обществена поръчка за възлагане на работни проекти за строителството на 2-ра клетка за депониране на отпадъците на територията на регионално депо Стожер, с капацитет – 145 000 м3 (145 000 тона).

Разработката включва и необходимите работни детайли за нуждите на изграждането, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. При проектирането на новото съоръжение е необходимо проектантът да даде решение за събиране на инфилтрата и дъждовните води от клетка 2 на депото, като се съобрази със съществуващата инфраструктура на депото. Площта, предвидена за изграждането на новата клетка, е около 18 000 кв. м. Съоръжението трябва да бъде проектирано така, че да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните води, и да се осигурява ефективно събиране на инфилтрата.

Прогнозната стойност на поръчката за проектиране е 70 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 120 календарни дни. Срокът за подаване на оферти от кандидатите е до 8 октомври т.г.


Първият етап от строителството на регионалното депо в с. Стожер бе открит на 21 март 2015 г. То беше част от дейностите по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013". Бенефициент по проекта е община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари, Никола Козлево и Сдружение "Регионално управление на отпадъците –Добрич".Общата сума на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506,89лв., от които 31 393 480 лв. ( 85%) от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026 лв. - национално съфинансиране. Собственото участие на деветте общини, партньори по проекта, които ползват регионалното депо, е 1 943 868 лв.

Регионалната система за управление на отпадъците включва регионално депо за неопасни отпадъци (РД) "Стожер" - пръва клетка, претоварни станции за отпадъци в Балчик и Тервел, както и довеждащата инфраструктура до тях.Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg