Регистрация

В Русе предстои старт на реконструкцията на бул. Трети март и "Сарайския" мост

Предвидени са средства в размер на 8 551 733,89 лв. по транграничен проект "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.10.2018, Автор: Инфраструктура.бг
[322 прочитания]

Фотограф: Община Русе

На 09.10.2018 г. в Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект "Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T". Той се осъществява по Програма "INTERREG V-A Румъния-България" 2014-2020 г. и е с продължителност 36 месеца. Общата стойност на проекта за двата партньора е 6 326 447,21 евро (12 373 265,45 лева). Предвидените средства за Община Русе са в размер 4 372 499,18 евро (8 551 733,89 лева).

Зам.-кметът по "Европейско развитие" на Община Русе - д-р Страхил Карапчански, изрази своите положителни очаквания от партньорството с администрацията на Окръг Гюргево и подчерта, че успешното изпълнение на трансгранични проекти е ключово за развитието на Еврорегион Русе-Гюргево като част от общата европейска карта и дунавска идентичност.

От българска страна ще се извърши реконструкция и модернизация на 3.1 км път, покриващ ключовия за гр. Русе бул. "Трети Март" и свързания с него "Сарайски" мост, които заедно действат като основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе-Велико Търново и Русе-София - част от мрежата TEN-T, както и монтаж на камери за мониторинг на трафик и сигнално оборудване.

Предвидена е реконструкция на пътните платна на булеварда, включително пътните връзки при пътен възел "Сарая". Изграждат се нови трасета за движение на велосипеди. В зоната на кръстовищата и пешеходните и велосипедни пресичания всички бордюри са скрити на нивото на настилката, за осигуряване на достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка. Предвижда се изграждането на система за видео наблюдение и следене на трафика.

С планираните ремонтни дейности по пътното платно, тротоарите и връхната конструкция на мостовото съоръжение ще се възстанови експлоатационната му годност и нормалната пропускателна способност, което ще позволи да се възстанови движението по прекъснатата връзка под моста.

Капацитетът, устойчивостта и издръжливостта на пътя и съоръженията му ще бъдат увеличени, характеристиките на транспортната експлоатация ще бъдат подобрени и ще бъдат осигурени по-добри условия за комфортен, безопасен и икономичен транспорт.

Представители на екипа от румънска страна поясниха, че с цел гарантиране на сигурност, облекчаване и подобряване на транспортните потоци през Дунав мост ще бъдат доставени и монтирани пътни знаци, светофари и информационни LED табла. В контекста на европейската, национална и регионална сигурност и необходимостта от установяване на конкретни мерки за намаляване на пътния риск, ще бъде закупено оборудване за нуждите на пътна полиция Гюргево.

Сред общите трансгранични механизми, които партньорите ще реализират, са:

Провеждане на съвместни информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата. Гюргево с тематичен фокус върху пътната безопасност. Събитията ще бъдат ориентирани предимно към децата и младото население, но ще предоставят ценна информация на родителите по отношение на правилата и инструкциите за безопасност на движението в трансграничния регион.

Разработване на Съвместна стратегия за сигурност на трафика в трансграничния регион Русе-Гюргево с активното участие на всички заинтересовани страни от двете страни на границата, вкл. пътна полиция, гранична полиция, противопожарни служби и звена за гражданска защита, съответните институции за транспорт и поддръжка на пътищата.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg