Регистрация

АПИ отново търси юридически консултант за тол системата

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.10.2018, Автор: Милена Василева
[407 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Агенция "Пътна Инфраструктура" обяви търг чрез пряко договаряне за предоставяне на юридически услуги на Агенцията във връзка с Електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) и включената в нея Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)"
В обхвата на поръчката се включват специализираните юридически услуги под формата на устни или писмени консултации, становища/правни анализи, изготвяне на проекти на договори, проекти на документации за възлагане на обществени поръчки, както и други документи в различни области на националното и европейското право. Прогнозна стойност на поръчката 200 000 лв. без ДДС.

Възложителят прилага реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП, независимо от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка, тъй като за последните 12 месеца е възложена друга обществена поръчка със сходен предмет. Предвид спазването на разпоредбата на чл. 21, ал.15 от ЗОП е обоснованото провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка е чрез пряко договаряне.
Лицата, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне:
1. Адвокатско дружество "Добрев и Люцканов"
2. Адвокатско дружество "Топалов и Балинова"
3. Адвокатско дружество "Табаков, Табакова и съдружници".

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg