Регистрация

Оптимизират ПСОВ "Садината" за 1.377 млн. лв.

Основна цел на проекта е оптимизиране на пречиствателния процес и недопускане на заустване на непречистени води. Времето за изпълнение е 10 месеца.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.10.2018, Автор: Милена Василева
[570 прочитания]

Фотограф: ОП„Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Столична община оптимизира ПСОВ "Садината" към ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци" чрез инженеринг (проектиране и строителство). В работата по обществената поръчка се включва: получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; получаване на разрешение за строеж; строителство и монтаж на всички съоръжения на пречиствателната станция осигуряващи предлаганата схема на пречистване на водите за достигане параметрите фиксирани в разрешителното за заустване и тръжните документи; съоръженията трябва да са с капацитет над 2000 еквивалент жители; строителство на всички други съпътстващи сгради и съоръжения осигуряващо правилното функциониране на пречиствателната станция; ремонтно-възстановителни работи; изпитания и документация за предаване на обекта съгласно действащото в момента българско законодателство; обучение на персонала, надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ; въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16; осъществяване на авторски надзор - технически решения, доработки на проекта, контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.
-
Фотограф: ОП„Столично предприятие за третиране на отпадъци“

Основна цел на проекта е оптимизиране на пречиствателния процес и недопускане на заустване на непречистени води. Стойността е 1 377 854 лв. без ДДС. Времето за изпълнение е 10 месеца.
Оферти се приемат до 23 октомври 2018 г. Ще бъдат отворени в 10:30 на 24 октомври 2018 г.
-
Фотограф: ОП„Столично предприятие за третиране на отпадъци“
Етикети: СО

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg