Регистрация

АПИ актуализира подробните устройствени планове за АМ "Хемус" от п.в. "Ковачевско кале" до км 310.940 в строеж

Целта на обществената поръчка е АПИ да получи актуални парцеларни планове, определящи имотите, които ще бъдат необходими за строителството на АМ "Хемус" в посочения участък.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.11.2018, Автор: Милена Василева
[710 прочитания]
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви търг за "Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове – парцеларни планове за АМ "Хемус" – Етап 3 – от км 265+600 (след пътен възел "Ковачевско Кале", пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство)". Целта на обществената поръчка е АПИ да получи актуални парцеларни планове, определящи имотите, които ще бъдат необходими за строителството на АМ "Хемус" в посочения участък. Стойността на поръчката е 120 000 лв. Срокът за изпълнение е 60 дни.
Парцеларният план ще засяга поземлени имоти, намиращи се в землищата на:
- Област Търговище: Община Попово - землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам, с. Дриново; Община Търговище – землища на с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение, с. Макариополско.
- Област Разград; Община Лозница – землища на с. Чудомир, с. Лозница, с. Манастирци.
Оферти се приемат до 17:30 часа на 13 декември 2018 г., ще бъдат отворени в 14: 00 часа на 14 декември 2018 г.
През 2015 г. по възлагане на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) е изработен идеен проект за АМ "Хемус" с технически параметри за проектна скорост 140 км/ч и габарит 29 м. Същият е разделен на три етапа за проектиране, всеки от които включва по няколко участъка: Етап 1 от края на изградената АМ "Хемус" до път ІІ-35 "Плевен –Ловеч" - участъци 1 и 2; Етап 2 – от края на пътния възел при пресичането с път ІІ-35 "Плевен –Ловеч" до път І-5, включително пътния възел - участъци 3, 4 и 5; Етап 3 – от пътния възел с път І-5 до пътен възел Белокопитово- участъци 6 ,7 и 8.
Състояние на проекта АМ"Хемус"
За изпълнение на Етап 1 се изработва технически проект, а за Етап 2 – предстои изработването на ПУП- Парцеларни планове. За етап 3 - участък 6 ще бъде проведена обществена поръчка за изработване на разширен идеен проект от път І-5 до път ІІ-51, включително ПУП-ПП. В участък 7 и участък 8 (от пресичането с път ІІ-49 до пътен възел Белокопитово км 327+260) проектното трасе по идеен проект следва одобрената от МОСВ следа. Част от участъка вече е в строителство - от км 310+940 (пътен възел "Буховци" при пресичане с път ІІІ-5102) до пътен възел Белокопитово.
За АМ "Хемус" – Етап 3 от км 265+600 (след пътен възел "Ковачевско Кале", пресичане с път II-51 - км по идеен проект) до км 310+940 (начало участък в строителство) по решение на възложителя АПИ трябва да бъде изработен ПУП-ПП, който да не излиза извън обхвата на полосата, оценена в Доклада по ОВОС за одобреното от МОСВ трасе.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg