Регистрация

Отвориха 11 от 18-те ценови оферти за идейно проектиране на лот 3 на "Струма"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 28.02.2013, Автор: Милена Василена
[2275 прочитания]
Днес отвориха ценовите оферти на допуснатите участници в търга за идейно проектиране на лот 3 на магистрала "Струма".

Седем от кандидатите не отговарят на различни изисквания на комисията и не бяха допуснати.
Това са: "Геода инженерство с.п.а." – Италия; "ИДОМ Инхениериа и консулториа, С.А." – Испания;  "ВБИ Уърлдайд Инженеринг - Пътпроект - 2000"; "ПРО. ЕТА. ВИП. ИТА. Консулт ДЗЗД"; "Обединение Струма БГИ"; "Струма Инженеринг ДЗЗД"; "ДЗЗД Серинг - И.П. 2013".

Най-ниските оферти са на "Консорциум Мости" и на обединение "МП+ДПП – Струма" с водещ партньор "Метропроект Прага".
Най-висока, но с 1.5 млн. по-ниска от индикативната стойност – 3.420 млн., е на ДЗЗД "Виа Флавия".
Другото предложение над 3 милиона лева е на "Технитал – Рутекс" – 3.280 млн. лева.

Бяха отворени офертите (без ДДС) на:

   3. "Обединение МП+ДПП - Струма" (Метропроект Прага АД - Прага и Доправопроект АД – Братислава) - 958 000 лева;
   4. "Консорциум АТИ - Струма 3" ("ЗТИ Проджети Италия - интегриран инженеринг" АД - Италия и "Уей Инженеринг" АД - гр. София) - 1 633 120 лв.;
   5. "Консорциум ТЕКОПИ АМ Струма Лот 3 - 2013" (Текопи АД - Испания и "Текопи Инженеринг" АД - гр. София) - 2 632 000 лв.;
   7. "Обединение Свеко - Бурда" ("Свеко Енергопроект" АД -  София и "Илия Бурда" ЕООД - София и "Свеко Инфрастръкчър" АБ - Швеция и "Свеко Инфрапройект" Сп з.о.о. – Полша) -
 2 395 000 лв.;
   8. ДЗЗД "Виа Флавиа" (Мотт Макдоналд Лимитид - Англия и "Трансконсулт - 22" ООД - гр. София и "Център за пътни изследвания - ЦПИ" АД - гр. София) - 3 420 000 лв.;
   10. "Виа План - Амберг ДЗЗД" ("Амберг Инженеринг" АД - Швейцария и "Амберг Инженеринг Словакия" ЕООД - Словакия и "Виа План" ЕООД - гр. София) - 1 999 950 лв.;
   11. "Технитал - Рутекс" ("Технитал" АД - гр. Милано и "Рутекс" ООД - София) - 3 280 000 лева;
   12. "Обединение СУДОП - ИКП - МИСТ ("Судоп Прага" АД - Прага и "Инжконсултпроект" ООД - Варна и "Мист Проект" ООД - София) - 1 755 000 млн. лв.;
   13. "Консорциум ТЕКНИК" (Т.Е.К.Н.И.К. Текнике Е Консуленце Нел`Индженьерия Чивиле - Консултинг Енджиниърс" АД - Италия и "Техник Консултинг Енджиниъринг Румъния" ООД); - 2 988 982 лв.;
  17. "Обединение Струма 2013" ("Пътпроект" ЕООД - гр. София и "Аксиона Инхениериа" – Испания) - 2 658 948 лв.;
  18. "Консорциум Мости" ("Мости България" ООД - София и "Мости Катовице" ООД - гр. Катовице, Полша) - 890 000 лв.

Комисията продължава работата си на закрито заседание. По закон офертите, които са с 20% по-ниски от осреднената на останалите, ще бъдат проверени обстойно и от техните податели ще се иска обосновка.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg