Регистрация

RSS

RSS RSS е система за излъчване на информация от Infrastructure.bg към вас, която ви позволява да получавате новините в реално време, т.е. на момента, в който са публикувани на сайта.

За да ползвате RSS емисиите ви е необходим RSS четец. Те биват 2 вида - самостоятелен, който се инсталира на вашия компютър (например FeedReader) или базиран в интернет (например Google Reader).

Изберете от кои рубрики искате да получавате анонси за материали, копирайте адреса и го въведете като емисия (feed) във вашия RSS четец.
БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела