Регистрация

Търсене

Резултати от търсене - Мелник - Намерен е 1 резултат.

  • Градовете и тяхната идентичност

    Градовете и тяхната идентичност

    Градовете са пълни със статични сгради и хора и с мобилни хора и превозни средства. В тях има от жужене до обществен живот.... Четете в бр.5/2017 на сп. "Градът Инфраструктура".
БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела