Регистрация

Обявени са всички търгове от етап ІV на пътната схема по ОП "Регионално развитие"

Вместо отделни обществени поръчки 15-те лота са обединени в две

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.02.2012, Автор: Милена Василева
[1091 прочитания]
Агенция "Пътна инфраструктура" обяви две обществени поръчки, в които попадат 15-те лота на етап ІV на пътната схема на оперативна програма "Регионално развитие".
Параметри на търговете

Седемте обекта
Срок за получаване на оферти 20.02.2012
Отваряне на оферти 12.30 ч., 21.02.2012

Осемте обекта

Срок за получаване на оферти 21.02.2012
Отваряне на оферти 12.30 ч., 22.02.2012

В едната от двете поръчки се търгуват седем обекта. Те са в областите Перник, София, Шумен, Плевен, Ловеч, Видин, Пловдив.
Ще бъдат рехабилитирани и реконструирани 93.843 км третокласни и 31.368 км второкласни пътища от републиканската пътна мрежа с прогнозна стойност 65 216 919 лева. Тук попадат лотове 32, 33, 34, 35, 37, 38 и 39.

Във втората са включени осем обекта от етап ІV на пътната схема на оперативна програма "Регионално развитие". Те са в областите Благоевград, Кърджали, Монтана, Ямбол, Добрич, Перник, Русе, като част от пътищата осигуряват достъп до гранични пунктове.
Ще бъдат рехабилитирани и реконструирани 109.098 км третокласни и второкласни пътища с прогнозна стойност 56 744 590 лв.
В тази поръчка попадат лотове 40, 41, 42,43, 44,45, 46, 52.

Критерий за оценка и на двете обществени поръчки е икономически най-изгодната оферта. Първият показател е предлагана цена с тежест в общата оценка 55 точки.

Срокът за изпълнение на строителните работи има дял 30 т., а гаранционният срок в месеци на изпълнените дейности е 15. Отново фигурират присъщи за работата параметри, каквито са срок за изпълнение и гаранционен срок в месеци. Така на практика цената отново остава основен мотиватор.

Обособена позиция №1: Лот 32 Началото на участъка е малко след кръстовището за с. Борци с път І-7, а краят е при границата между областите Шумен и Разград.

Обособена позиция №2: Лот 33
Началото на участъка е в оста на съществуващия Софийски околовръстен път, а краят е при кръстовището със светофара на град Перник, кв. "Мошино", при пресичане на улица с четирилентов габарит и разделителна ивица.

Обособена позиция №3 :Лот 34
Състои се от два подучастъка.

Обособена позиция №4 :Лот 35
Състои се от два подучастъка от пътя Луковит – Кнежа в две различни области – Ловеч и Плевен.

Обособена позиция №5: Лот 37
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-121 - Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31+851 до км 50+253.

Обособена позиция №6: Лот 38
Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-56-(І-8) - Брезово - Раковски обхваща почти цялата дължина на ІІ-56 между двата града.

Обособена позиция №7: Лот 39
Рехабилитация и реконструкция на път II-63 - Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89.

Обособена позиция №1: Лот 40
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-106 Благоевград - Станке Лисичково - граница с Македония. Проектът е гастролирал в програма ФАР.

Обособена позиция №2: Лот 41
Рехабилитация и реконструкция на два участъка, вторият от които е от Крумовград, през Аврен до гръцката граница.

Обособена позиция №3: Лот 42
Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 - Крапчене - Стубел – Липен. При рехабилитацията следва да се има предвид, че в населените места няма изградена дъждовна канализация.

Обособена позиция №4: Лот 43
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536 от Ямбол към Сливен и път ІІ-53 от Сливен към Бургас. И за двата участъка се предвижда единична предпазна стоманена ограда, където е нужно. В първия участък ида едно кръстовище, във втория няма.

Обособена позиция №5: Лот 44
Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102 - Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор – Тервел в област Добрич. По участъка няма големи съоръжения, предвижда се единична стоманена ограда, където е необходимо.

Обособена позиция №6: Лот 45
Рехабилитация и реконструкция на част от път ІІІ-6233 - Блатешница - Байкалско - Драгомирово в област Перник. По трасето има едно голямо съоръжение.

Обособена позиция №7: Лот 46
Рехабилитация и реконструкция на част от път ІІІ-202 - Русе - Цар Калоян - Щръклево - Кацелово - Опака – Попово. И в двата участъка, на които е разделено трасето, няма големи съоръжения.

Обособена позиция №8: Лот 52
Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27 между зоните на две пътни управления – на варненското и на силистренското, в област Добрич. Във втората част на лота има кръстовище и голямо съоръжение, в първата няма.

Четвъртият етап от финансовата схема BG161PO001/2.1-/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища" по оперативна програма "Регионално развитие" стана възможен поради наличността на спестени средства от предишни търгове.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg