Регистрация

КЗК спря търга за етап от водния цикъл на Враца

 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел
от 16.05.2012, Автор: ИнфраструктураБГ
[1378 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за обществена поръчка за реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II", част от Интегрирания проект за воден цикъл на града. 

Според комисията има съществени несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие по отношение брой на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и др.

Разминаването между предвидените в проекта и в количествената сметка видове работи и технически изисквания поставя участниците в невъзможност да съставят бюджет и да ги остойностят, поради което решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, се посочва в решението на антимонополната комисия.
Строително-монтажните работи на водния цикъл на Враца са групирани в четири подобекта:
- "Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Враца"
- "Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – І и ІІ етап"
- "Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води"
- "Захранващ водопровод от язовир "Среченска бара" до гр. Враца - рехабилитация стоманен и подмяна азбесто-циментов"

Етап II от Интегрирания воден проект на Враца предвижда изграждане на 17 852 метра канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. "Бистрец" и на 34 148 метра водопроводна мрежа във Враца, включително част от магистрален водопровод в Мездра (3752 метра).
Прогогнозната стойност на поръчката е 19.179 милиона лева без ДДС.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка за Етап II беше обявена на 23 февруари тази година, но в края на март беше спряна поради жалба от участник, закупил документи за процедурата. Наложена бе временна мярка "спиране на процедурата".

Този етап е един от четирите подобекта на Интегрирания проект за водния цикъл на общината, който е най-големият проект в процес на изпълнение, финансиран по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г." в България.
Той е на стойност 136.3 млн. лв, като съфинансирането от Кохезионния фонд е 98.8 млн. лв., от държавния бюджет - 24.7 млн. и от община Враца -  12.85 млн. лв.
Асоцииран партньор е "Водоснабдяване и канализация" ООД, Враца.

По-рано, в резултат от четири жалби, постъпили в КЗК срещу решение на кмета на общината от края на ноември миналата година за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената  поръчка за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, на 17 януари тази година Комисията за защита на конкуренцията отмени решението като незаконосъобразно.
Мотивът - комисията по оценка и класиране е действала незаконосъобразно, като е допуснала до класиране участник, чиято оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

На 8 декември миналата година антимонополната комисия отмени и решението за избор на изпълнител на първия етап от реконструкцията на водопроводна мрежа и канализационната мрежа със същите мотиви.

През февруари кметът на Враца Николай Иванов увери, че рестартът на провалените две поръчки и на една нова ще се проведе в рамките на календарната година.

Добави коментар Коментари (1)

 • Преглед на профил #1 irka неутрално, 16.05.2012 16:21
  Показаната на снимката фирма, с технологията която прилагат, направи ремонта на Сребърна и Черни връх в София. Участък от 100 метра го направиха за една година.
  Нормално ли е да се използва багер при полагане на тръбите?!
  Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg