Регистрация

Много голям интерес към най-важния търг за лот 3 от магистрала "Струма"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 29.01.2013, Автор: Милена Василева
[4996 прочитания]
Осемнайсет фирми и обединения са подали оферти в откритата процедура за изготвяне на предварителен проект на лот 3 от магистрала "Струма", който обхваща участъка Благоевград - Сандански.

Повечето от кандидатите са обединения, преобладават италианските компании.

Оферти подадоха:
   1. "Геода инженерство с.п.а." – Италия;
   2. "ИДОМ Инхениериа и консулториа, С.А." – Испания;
   3. "Обединение МП+ДПП - Струма" (Метропроект Прага АД - Прага и Доправопроект АД – Братислава);
   4. "Консорциум АТИ - Струма 3" ("ЗТИ Проджети Италия - интегриран инженеринг" АД - Италия и "Уей Инженеринг" АД - гр. София);
   5. "Консорциум ТЕКОПИ АМ Струма Лот 3 - 2013" (Текопи АД - Испания и "Текопи Инженеринг" АД - гр. София);
   6. "ВБИ Уърлдайд Инженеринг - Пътпроект - 2000" (ВБИ "Проф. д-р инж. В. Витке Бератенде инджиньоре фюр Грундбау унд Фелзбау ГмбХ" - Германия и "Пътпроект 2000" ООД - гр. София);
   7. "Обединение Свеко - Бурда" ("Свеко Енергопроект" АД - гр. София и "Илия Бурда" ЕООД - гр. София и "Свеко Инфрастръкчър" АБ - Швеция и "Свеко Инфрапройект" Сп з.о.о. – Полша);
   8. ДЗЗД "Виа Флавиа" (Мотт Макдоналд Лимитид - Англия и "Трансконсулт - 22" ООД - гр. София и "Център за пътни изследвания - ЦПИ" АД - гр. София);
   9. "ПРО. ЕТА. ВИП. ИТА. Консулт ДЗЗД" ("Проджер" АД - Италия, "Италконсулт" АД - Италия, "Етаконс" ООД - Италия, "Инж. Вито Прато Инженеринг Прато ООД" - Италия и "Пътконсулт 2004" ООД - гр. Шумен);
   10. "Виа План - Амберг ДЗЗД" ("Амберг Инженеринг" АД - Швейцария и "Амберг Инженеринг Словакия" ЕООД - Словакия и "Виа План" ЕООД - гр. София);
   11. "Технитал - Рутекс" ("Технитал" АД - гр. Милано и "Рутекс" ООД - гр. София)
   12. "Обединение СУДОП - ИКП - МИСТ ("Судоп Прага" АД - Прага и "Инжконсултпроект" ООД - гр. Варна и "Мист Проект" ООД - гр. София)
   13. "Консорциум ТЕКНИК" (Т.Е.К.Н.И.К. Текнике Е Консуленце Нел`Индженьерия Чивиле - Консултинг Енджиниърс" АД - Италия и "Техник Консултинг Енджиниъринг Румъния" ООД - гр. Букурещ);
   14. "Обединение Струма БГИ" ("БИАС-М" ЕООД - гр. София и "Студио ди Джеолоджиа е Джеофизика" ООД - гр. Сиена - Италия и "Ле.Дже.Ко" ЕАД - гр. Арецо,  Италия и "Рестинг Ийст Юръп" ООД - гр. София);
  15. "Струма Инженеринг ДЗЗД" ("България Инженеринг" ЕАД - гр. София и "Сочиета Инициативе Национали Аутострадали - С.И.Н.А" АД - гр. Милано и "Студи Езекуционе Проджекти Инженериа Сепи" ООД - гр. Тренто, Италия и "Есвуес Инженеринг" ЕАД - гр. Тренто, Италия);
  16. "ДЗЗД Серинг - И.П. 2013" ("Серинг ООД - Серици ди Индженерия - Клон" КТЧ - гр. София, "Кооперация И.Р. Обединени Инженери - инж. Барбагало Джузепе и Фаила Джузепе" - гр. Катаня, Италия и "ДИ-2М" ЕООД - гр. Смолян);
  17. "Обединение Струма 2013" ("Пътпроект" ЕООД - гр. София и "Аксиона Инхениериа" – Испания);
  18. "Консорциум Мости" ("Мости България" ООД - София и "Мости Катовице" ООД - гр. Катовице, Полша).

Това е първият и най-важен търг за подготовката на лот 3 на автомагистрала "Струма". Следват търговете за стратегически съветник (краен срок за подаване 21.02.2013) и екологичен консултант (краен срок 22.02.2013).
Оценителната комисия трябва да приключи работа до края на месец февруари.

Прогнозната стойност на поръчката е 5 млн. лв. без ДДС и се финансира по оперативна програма "Транспорт".

Дейността на проектанта включва две основни части:
- пътна част - оценка на вариантите на трасето и избор на вариант, разработване на нивелета, пътни възли, пресичания и решения за съоръженията. Специфициране, тълкуване и използване на геоложки и други проучвания за подпомагане изготвянето на проекта. Изготвяне на парцеларни планове съобразно приетото проектно решение, както и подготвяне на отчуждителните процедури.
- част тунели – концептуален и идеен проект на тунела за Лот 3. Спецификация, тълкуване и използване на геоложки и други проучвания за подпомагане изготвянето на проекта.

Идейният проект и парцеларният план ще бъдат одобрени от възложителя, след което ще бъде възможно издаването на разрешение за строеж и възлагане на договор за строителство.
Проектирането в следващата фаза ще бъде продължено от изпълнителя на договора за проектиране и строителство.

Трасето на магистрала "Струма" е дълго около 150 км, разположено е в югозападна България между пътен възел "Даскалово" (до гр. Перник) и границата между България и Гърция при село Кулата. Автомагистралата преминава успоредно на р. Струма, включително и през природни забележителности като Кресненското дефиле. Именно в Кресненското дефиле е и най-трудната за изпълнение част - лот 3.
Магистралата е част от паневропейски транспортен коридор ІV, както и част от TEN-T мрежата.

Проектът е част от оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на лот 3, ще бъдат финансирани през този програмен период. Изпълнението на лот 3 е предвидено за програмен период 2014 - 2020 г.

За лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от 64 км, разделена на три подучастъка:
 - лот 3.1 от Благоевград до Крупник, с дължина от 21 км, от км 359 до км 381, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина около 2,6 км, близо до с. Железница.
  - лот 3.2 - между Крупник и Кресна. Този участък с приблизителна дължина 20 км, от км 381 до км 401, преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел (или два тунела) в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15 км.
  - лот 3.3 е с дължина 23 км от Кресна до Сандански.

Предложеното трасе на лот 3 засяга много зони, част от Натура 2000 и изисква сложни методи на строителство. Тъй като ще са налични сериозни въздействия върху околната среда при строежа и използването на магистралата, трябва да бъдат направени допълнителни изследвания, за да се изготвят проектите и съответните мерки. Процесът за изработване на варианти за тунелите до голяма степен ще се ръководи от екологични съображения и ограничения.
Сложността на проекта от екологична гледна точка налага привличането на опитен екологичен консултант, който да работи в тясна връзка с останалите лица, участващи в изготвянето на предварителния проект.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg