Регистрация

Обявиха търговете за супервизия на АМ"Струма" лот 3.1 Благоевград - Крупник и лот 3.3. Кресна - Сандански

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 20.03.2015, Автор: Милена Василева
[2784 прочитания]
Проекти за АМ&quot;Струма&quot;<br />

Проекти за АМ"Струма"

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" обяви обществените поръчки за строителен надзор на лотове 3.1 и 3.3 на АМ"Струма", съответно Благоевград - Крупник и Кресна - Сандански. Стойността на поръчката за супервизия на лот 3.1 е 5 500 000 лв. без ДДС, а за лот 3.3 е 7 000 000 лв. без ДДС. Продължителността на работата и за двете поръчки е 60 месеца. И двете процедури са открити. Критерий за избор и икономически най-изгодната оферта при тежест на цената 60 точки и на техническата оферта - 40 точки.

Супервизията за лот 3.1. Благоевград - Крупник е за проектирането и строителството на пътната част на лота с дължина около 12. 6 км (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези, пътни възли и система за регионално управление на пътна инфраструктура.
Дейностите включват подготовка на технически проекти, работни чертежи и детайли на Работите, земни работи и пътни работи по трасе с обща дължина около 12.5 км, преместване на подземни и надземни инженерни мрежи и съоръжения към тях, изместване на засегнати пътища от републиканската пътна мрежа, малки съоръжения, огради, бетонови и стоманобетонови конструкции, укрепителни съоръжения (подпорни стени с дължина около 1600 м и армонасипни стени 4650 м), 12 мостови съоръжения с обща дължина около 1530 м, 3 надлеза с обща дължина около 100 м, 3 подлеза с обща дължина около 270 м, 4 селскостопански подлеза с обща дължина 30 м, 3 пътни възела и изграждане на система за регионално управление на пътна инфраструктура със сграда за контролен център.

Срокът за получаване на документи и оферти за лот 3.1. - 17 часа на 20.04.2015 г.
Офертите за 3.1. ще бъдат отворени в 14 часа на 21.04.2015 г.

Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.3 Кресна - Сандански е за трасе с дължина около 23.6 км (от км 397+000 до км 420+624), със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези, пътни възли и система за регионално управление на пътна инфраструктура.
Дейностите, обект на супервизия, са организирани в рамките на един договор и ще бъдат реализирани на територията на непрекъсната линейна строителна площадка. Те включват: Подготовка на технически проекти, работни чертежи и детайли на Работите, земни работи и пътни работи по трасе с обща дължина от около 23,6 км, преместване на подземни и надземни инженерни мрежи и съоръжения към тях, реконструкция на засегнати участъци от пътища от републиканската пътна мрежа, малки съоръжения, огради, бетонови и стоманобетонови конструкции, 11 мостови съоръжения с обща дължина около 900 м, 2 надлеза с обща дължина около 140 м, 3 подлеза с обща дължина около 120 м, 9 селскостопански подлеза и три надлеза с обща дължина около 600 м, 2 пътни възела, четири площадки за отдих и изграждане на система за регионално управление на пътна инфраструктура.

Документи се подават и оферти се приемат до 17 часа на 27.04.2015 г.
Офертите ще бъдат отворени в 14 часа на 28.04.2015 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg