Регистрация

Обявиха конкурса за идеен проект за най-сложния участък от магистрала Струма

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 25.03.2015, Автор: Инфраструктура.БГ
[1715 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" (НКСИП) обяви обществена поръчка за изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала "Струма".
Кандидатите през последните 3 години следва да са направили  успешно поне един идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас, с дължина най-малко 20 км. Проектиране на рехабилитация, модернизация, ремонт или разширяване, както и услуги за предпроектни проучвания на такива пътища, не отговарят на условията.
Освен това, те следва да имат и изпълнен идеен или технически проект на пътен, ЖП или метро тунел с дължина най-малко 1 км. Друго изискване е да имат извършени най-малко 3 инженерно-геоложки проучвания в скални и/или нескални терени, свързани с изграждането и/или реконструкцията на транспортни тунели за автомагистрали, пътища I и II клас, железопътни линии и/или на хидротехнически тунели за язовирни стени, ВЕЦ, МВЕЦ и/или на мостове.
Всеки кандидат трябва да докаже и опит в ядкови сондажи в скални терени от поне 1 200 м, геофизични проучвания по метода на отразени или пречупени вълни за поне 2 000 м и поне три сеизмични каротажи, както и поне едно геоложко картиране в скални терени.

Стойността на поръчката е 1 185 000 лв без ДДС.
Оценяването ще бъде на база ценово предложение – 60 % и техническа оферта – 40%.
Срокът за подаване на оферти до 17 ч. на 4 май 2015 г.
Номер на преписка в АОП: 03461-2015-0004
Повече информация може да намерите на сайта на НКСИП
 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg