Регистрация

Отвориха цените на три от четири предквалифицирани оферти за АМ "Струма" лот 3.3

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 04.05.2015, Автор: Милена Василева
[9045 прочитания]
Ценовите оферти бяха оповестени на 4 май  в Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

Ценовите оферти бяха оповестени на 4 май  в Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".
Фотограф: Мария Съботинова

Три са допуснатите до отваряне ценовите предложения във втория етап на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка: "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.3". Те са на обединения основно от български компании. Оповестени бяха на 4 май  в Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

Офертите на участниците в процедура са:

- ДЗЗД "ПСТ Струма 3" (обединението е съставено от "ПСТ Груп"ЕАД, "Рутекс" ООД, "Понсстройинженеринг"ЕАД), с приета договорна сума от 228 145 216 лв. без ДДС и максимална договорна цена от 249 123 716 лв. без ДДС;

- Консорциум "Струма – Лот 3.3" (включени са "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Пътстрой - 92" АД, "Главболгарстрой" АД, "Геострой" АД с подизпълнител "ГБС-Благоевград"АД ) с приета договорна сума в размер на 213 144 512 лв. без ДДС и максимална договорна цена на стойност 234 123 012 лв. без ДДС;

- Обединение "АМ Струма" ( съставено е от "ТРЕЙС Груп Холд", NGE contracting - Франция, "Пътища и мостове" ЕООД) с приета договорна сума от 259 807 040 лв. без ДДС и максимална договорна цена в размер на 280 785 540 лв. без ДДС.

Процедурата се провежда по условията на ФИДИК. Според тях максималната договорна цена е определеният горен праг по Закона за обществените поръчки, над който е невъзможно увеличение на цената по договора и включва провизорни суми и непредвидени разходи съгласно договора. Критерият за избор на изпълнител в тази процедура е "икономически най-изгодна оферта" с тежест на финансовата оценка 75 % и тежест на техническата оценка 25 %.

Според оценителната комисия оценките на техническата оферта са:
- ДЗЗД "ПСТ Струма 3" - 33 .43 т.;
- Консорциум "Струма – Лот 3.3" – 100 т.;
- Обединение "АМ Струма" – 58.57 точки

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg