Регистрация

Магазия 1 в Бургас - новият Морски център

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, Арх. Петя Танъмова
[3020 прочитания]

Фотограф: Арх. Мариана Сърбова

"ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
"Магазия 1" е част от Зоната за обществен достъп и пристанище Бургас. Доскоро територията на Пристанище Бургас–изток беше затворена за свободни посещения и беше с контролиран достъп. Разходките до стария фар, хотел "Приморец" и споменът за фрегатата бяха единствената утеха за променад в близост до вълнолома. Сега, вече втора година, "Зоната за обществен достъп" е факт. Има Морска гара, Брегова
(трафик) кула, вече и обновена "Магазия 1", вертикалната планировка е завършена, предстои да бъде рехабилитиран вълноломът и да бъде изграден Конгресният център.
Идеята да се запази сградата на Магазия 1 е заложена в Предпроектното проучване за Зона за обществен достъп от 2010 г., а по-късно и в Изменението на Подробния устройствен план от 2011 г. През 2013 г. "Пристанище Бургас" ЕАД инициира проучване и идейна разработка. Настоящият проект е възложен и финансиран от ДП "Пристанищна инфраструктура" през 2015 г. Реконструкцията на сградата е завършена през 2016 г.

Арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, арх. Петя Танъмова
-
От дясно на ляво: Арх. Десислава Стоянова, Архитектурно студио "Мотто"
Арх. Мариана Сърбова, Архитектурно студио "Мотто", Арх. Петя Танъмова, "ОББ Контролинг"
Фотограф: Градът


Проектът за реконструкция на Магазия 1 постави пред нас редица предизвикателства: да оценим, запазим и експонираме най-същественото от старата сграда; да работим в контекста на историята на мястото и уникалното й разположение - на метри от кейовата стена с внушителна гледка към индустриалния пейзаж на пристанище Бургас; да съвместим характера на един стар склад със съвременна обществена функция.
Както е видно от името й, Магазия 1 е билa складова сграда. Служела е за съхраняване на насипни товари и е построена през 1906 г. - една от първите постройки на пристанище Бургас. Онова, което я прави интересна от съвременна гледна точка, е металната й конструкция – елегантни нитовани ферми, чугунени колони с капители, нитовани съставни греди, каквито като вид и технология не се изпълняват в наши дни.

Проект
В сегашния си вид Магазия 1 е многофункционална обществена сграда на 2 етажа с площ 4085 кв.м.
-
Фотограф: Арх. Мариана Сърбова

Според идеен проект сградата беше замислена като експозиционен и образователен център с морска тематика, но след промяна на инвестиционното намерение се реши сградата да заложи повече на развлекателни функции – към морето са разположени три заведения за хранене и кафене. Останалите пространства в нея са чакалня с туристически и билетен център за пътници на каботажното плаване, търговски обекти, многофункционални зали.
За да се вместят и разпределят всички тези нови функции, добавихме частично второ ниво в обема на сградата (в северния кораб). Това спомогна за оформянето на разнообразни като височина и площ пространства.

Обемно-пространствен подход
Фасадното решение на старата сграда беше подчинено на функцията – плътни бетонови стени и големи товарни портали, сграда без почти никакви прозорци. Красотата на конструкцията и мащабът на пространствата, които тя покрива, можеха да се видят единствено в интериор. В екстериор най-характерен беше силуетът на двукорабната постройка.
Сметнахме за задължително да обърнем тази затворена в себе си сграда навън – да превърнем гледките към морето и пристанището в част от интериора. От друга страна, искахме да разкрием красотата и ценността на конструкцията, като я направим видима не само в интериор, но и в екстериор.
-
Фотограф: Арх. Мариана Сърбова

Дългите по 90 метра монотонни фасади решихме цялостно и единно, за да запазим характерното усещане за сградата, но на определени места ги прекъснахме с важни функционални обеми и пространства. Значителна намеса в структурата на сградата беше появата на покритите дворове от страната на морето – централният двор е възлово комуникационно пространство, а ъгловият – зона за почивка и наблюдение на морето. Те са едновременно част от сградата и пряко свързани с външната среда. Опитахме да използваме този дуализъм, като подчертаем предимствата и на двете пространства – външно и вътрешно.
Двукорабната структура на сградата беше също важна изходна точка. Тя определя характерния силует по късите фасади. Нашата намеса заложи на подход на обвързване на фасадната и покривна плоскост чрез полупрозрачна фасадна обвивка от перфорирана ламарина и жалузи в цвета на покрива. Така постигнахме няколко цели: единен образ на цялата сграда, в която покривът играе ролята на "пета фасада"; съвременен вид; многопластовост и дълбочина на възприятието; засенчване и скриване на фасадната плоскост, където е необходимо.

Конструкция
-
Фотограф: МОТТО

-
Фотограф: МОТТО

За щастие намерението и заданието на собственика от самото начало беше съществуващата конструкция да се запази. Нашата задача беше да съчетаем новата функция и обвивка на сградата с експонирането на тази конструкция, така че тя да се възприеме във възможно най-автентичен вид.
В реконструкцията използвахме абсолютно всички годни елементи от металния скелет, които носят архитектурна стойност (фермите, капителите на колоните и централната надлъжна греда). Останалите характерни елементи са възстановени по заснемане (колони, фасадни греди). Конструктивното решение предвиди елегантен по наше мнение начин да се укрепи старата покривна конструкция. Използването на допълнителни рамки с обтегачи позволи, без да се нарушават структурата и фините сечения на фермите, да се постигне необходимата носимоспособност на покрива. В бял и черен цвят са диференцирани ново от старо. По този начин старият носещ скелет е отличен от новата намеса.

Материали
При разработване на проекта една от главните цели беше запазването на индустриалния дух както на сградата на Магазия 1, така и на околното пространство.
Ламарината беше заложена както от гледна точка визия и отношение към съседни сгради (Морска гара, Трафик кула), така и по-чисто технологични и практични съображения. Тъй като нямаше автентичен фасаден материал, който можехме да използваме в новото решение, се опитахме чрез обшивката от Corten (ламарина с контролирана повърхностна ръжда) да дадем на сградата онази смислова връзка с историята и средата, на която държим като архитекти.
Друг основен фасаден материал е перфорираната ламарина, чрез която изпълняваме допълнителната обвивка, продължение на покрива, за която споменахме. Тя е изнесена в изцяло нова плоскост пред ограждащите стени и служи за визуален регулатор и засенчващ елемент. Перфорациите придават дълбочина на погледа. За нас беше важно материалът за това място да е максимално лек и ефирен, защото не произхожда от оригиналната структура на сградата, а служи за подчертаване на нейна особеност.
По отношение на цветовото решение работихме с контрасти. Това не беше самоцел, а смислово изведено от противопоставянето на старо и ново. Цветът беше полезен инструмент за изява на характерни елементи и принципи.
Ако трябва да обясним подхода накратко: От старата сграда имахме две отправни точки – конструкцията и силуета на покрива. Конструкцията решихме в черно, а за неин фон приехме бялата покривна плоскост. В екстериор се случи обратното – изявихме силуета в бяло чрез покрива и допълнителната фасадна обвивка, а за фон решихме стените в тъмни тонове. Ръждата ни служеше за акцент.
А защо почти всичко е монохромно? Смятаме, че монохромните цветове са подходящ фон за изява на естествените материали – дърво, ръжда, гранит, трева – материали и повърхности, които сме заложили в средата и които се променят красиво във времето. Заложихме на тази комбинация на естествено и монохромно, защото я намираме за хармонична, откровена и добре вписваща се в контекста на толкова разнообразен пейзаж.

Интериор
-
Фотограф: Арх. Петя Танъмова

Комуникационно сградата е организирана около главното фоайе, което функционира като чакалня на морска гара с туристически информационен център, а също осъществява връзките към различни зони – залите на 2 етаж, ресторанта, логистичния хъб, както и към различни обслужващи помещения. Фоайето е решено като пространство през две нива, което дава възможност да се експонира покривната конструкция. През фоайето минава пасарелка, която осъществява връзката между двете зони на горното ниво. Нейният стъклен под и горното осветление целят усещане за лекота, което да допълни елегантността и ефирността на покривните ферми.
-
Фотограф: Арх. Петя Танъмова

Пред фоайето от южна страна е неговото екстериорно продължение – покритият двор, който води до крайбрежната алея и корабчетата.
Ключов при решаването на пространствата на второ ниво беше проблемът с осветеността.
-
Фотограф: Арх. Петя Танъмова

Фасадните прозорци се оказаха недостатъчни и ни дават единствено гледка към морето. Основният източник на дневна светлина е горното осветление с акрилни куполи по северния склон на покрива, които спомагат за добрата и равномерна осветеност на помещенията и създават приятна атмосфера.
Настоящият проект е реконструкция и зад новата сграда има много история. Освен с архитектурни средства искахме да предадем това и чрез визуални материали. Затова по стените на фоайето и на главната фасада разположихме пана с исторически снимки, автентични чертежи на конструкцията и текстова информация. Основно място във фоайето е отделено на пано с първата снимка на Бургас, направена от самолет, където може да се види какво развитие е претърпял градът за тези близо 100 години. Снимките ни бяха предоставени от Катя Корудерлиева, автор на книгите "Магията Бургазъ", "Памет бургаска" и др., а чертежите на конструкцията са от архива на пристанище Бургас.
Чрез надписи в интериора и в екстериора споделихме любими цитати от Христо Фотев.

Магазия 1 като част от Зоната за обществен достъп и пристанище Бургас
Територията на пристанище Бургас-изток беше доскоро затворена за обществен достъп и поради тази причина за голяма част от бургазлии е нещо като terra incognita. Решението за отваряне на тази зона за граждани е обект на дългогодишни проучвания, като по-сериозен тласък на този процес се дава с проекта "Супер Бургас".

С реализацията на проектите за Морска гара и благоустрояването около нея, както и този за Магазия 1, територията става все по-популярна за гражданите и посетителите на града. Едно от големите предимства на зоната според нас е, че тя е съхранила своя автентичен индустриален дух с целия аромат, колорит и романтика, видим и невидим потенциал за бъдеще. И най-вече представлява една нова за гражданите връзка с морето и с историята на града.
В проекта за Магазия 1 разглеждаме сградата в симбиоза с прилежащото й пространство. Решихме да не се ограничаваме само с организиране на нейния вътрешен живот, а също да създадем предпоставки за "преливане" на този живот навън, както и обратното. Непосредствено до сградата вече е изградена детска площадка по проект, който създадохме специално за мястото. Тя е организирана около висока структура за игра с визия на фар, която е тематично свързана с околната обстановка. В реконструираната територия около сградата са включени също крайбрежната алея, зона с вградени в настилката батути, достъпни за всички, и зона за отдих. Настилката е гранитен паваж от територията на пристанището – носител на духа и характера на територията. Пристанищните кранове в близост също допринасят за запазване и обогатяване на тази атмосфера.

Бъдеще
Бургас е най-голямото пристанище на територията на страната, самият град се е развивал винаги във връзката си с морето и морското дело и превръщането на част от пристанищната територия в обществено достъпна зона е напълно логично решение. То предоставя огромни възможности пред града – не само като атмосфера и сграден фонд, но и като дейности и атракции. Разумното развиване на тази територия има потенциала да промени качествено живота в града.

Въпреки многото трудности по пътя се чувстваме удовлетворени от резултата. Вярваме, че зад всеки успешен проект стои добър екип. Затова бихме искали да благодарим на колегите по инженерните части за професионалната работа, на строителите – за сътрудничеството във всички фази, на възложителя и на всички, които съдействаха проектът да се случи.

Проектантски екип
Част "Архитектура" –
арх. Десислава Стоянова, арх. Мариана Сърбова, арх. Петя Танъмова
Част "Конструкции":
Идеен проект – инж. Сотир Чаушев
Технически проект - инж. Александър Мишев, инж. Мая Чаушева
Част ОВК – инж. Антон Маринов, инж. Иван Костуров
Част "Електро" – инж. Младен Пройков, инж. Невяна Джонева
Част "Слаботокови"- инж. Иван Русинов, инж Кирил Лазаров
Част ВиК – инж. Силвия Праматарова
Част "Акустика" – инж. Ивайло Христев
Част "Технология" – инж. Веса Мирчева
Част ПУСО,ПБЗ – инж. Карамболов
Част "Огнезащита" – инж. Огнян Русев
Част "Геодезия" – инж. Валентин Русев

Заложихме на тази комбинация на естествено и монохромно, защото я намираме за хармонична, откровена и добре вписваща се в контекста на толкова разнообразен пейзаж.

Нашата намеса заложи на подход на обвързване на фасадната и покривната плоскост чрез полупрозрачна фасадна обвивка от перфорирана ламарина и жалузи в цвета на покрива. Така постигнахме няколко цели: единен образ на цялата сграда, в която покривът играе ролята на "пета фасада"; съвременен вид; многопластовост и дълбочина на възприятието; засенчване и скриване на фасадната плоскост, където е необходимо.

Снимки Петя Танъмова и Мариана Сърбова
Проект:"Проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) за обект "Модернизация на сграда Магазия 1 на Терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"
Изпълнител: ДЗЗД "Магазия инженеринг", включващ "Джи Пи Груп" ООД и "Партньори – А.Т." ЕООД
Проектант: "ОББ Контролинг".
Възложител и инвеститор: ДП "Пристанищна инфраструктура".
Стойност на СМР: 4 млн. лева.

Основни показатели на сградата:
ЗП (ново): 2827 м2 (с включени покритите дворове)
РЗП (ново): 4085 м2 (с включени покритите дворове)
Допълнителна площ, открити тераси с височина до 1.2 м от нивото на терена - 264м2

Функционално зониране в сградата
Първо ниво - кота 0+000
1.Приемна зона с информационен център - Фоайе и емпоре
Фоайето е основната посрещаща и разпределителна зона в сградата. В него има подходи към повечето функционални единици в сградата.
2.Търговски обекти
Към основната транспортна улица откъм североизток са разположени търговски обекти – общо 6 магазина и 4 помещения за продажба на билети
3.Заведения за обществено хранене
Второ ниво - кота 5+40
На второ ниво между оси 1 и 10 и между оси 13 и 19 са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки

ОЩЕ ЗА СГРАДАТА
Първото ниво кота 0+000.
1.Приемна зона с информационен център - Фоайе и емпоре
Фоайето е основната посрещаща и разпределителна зона в сградата. В него има подходи към повечето функционални единици в сградата.
2.Търговски обекти
Към основната транспортна улица откъм североизток са разположени търговски обекти – общо 6 магазина и 4 помещения за продажба на билети
3.Заведения за обществено хранене
-Ресторант: общо около 770 м2, зала – около 450 м2 (капацитет макс. 200 места);
Ресторантът е разположен на партерно ниво, има самостоятелен вход откъм югоизток, както и достъп от главното фоайе на сградата. Неговата зала е разположена в предната част на сградата, с изглед към морето и пристанището, а обемът й е през цялата височина. Кухнята е поместена в задната част, има височина до междинното ниво. Тя има отделен стопански вход от улицата.
-Кафене-бар – около 126 м2 (капацитет 65 места);
То е разположено непосредствено до приемната зона, с директна връзка от главното фоайе на сградата. Кафенето е ориентирано с голямо остъкляване към морето и към покрития двор.
-Бистра Е-2 и Е-3
Търговските зали на двете бистра са разположени в зоната с двойна етажна височина, разделени една от друга със звукоизолационна стена от двупластовгипсокартон и минерална вата. Всяко бистро разполага със самостоятелен вход за клиенти отвън и собствен санитарен възел, включително и достъпен такъв. Кухните са разработени според технологичен проект и включват всички необходими помещения за този тип завeдение.
По ос А е изпълнена открита тераса на едно ниво със заведението, където могат да се изкарват маси през топлите месеци. Към откритата зона на бистро Е-3 е приобщен и покритият двор в западния ъгъл на сградата. До главните входове и терасите е предвидена инвалидна рампа.
Второ ниво кота 5+40
На второ ниво между оси 1 и 10 и между оси 13 и 19 са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки. Основният достъп до тях е през емпорето. За помещението между оси 1 и 10 са предвидени два допълнителни евакуационни изхода през коридор към стълбището между оси 5 и 6. За по-малкото помещение между оси 13 и 19 е осигурен евакуационен изход към стълбището до трафопоста. Залите разполагат с добро естествено осветяване, чрез фасадни отвори и покривни люкове. Предвидени са санитарни възли с вход от емпорето при асансьора и които поемат нуждите на двете зали на етажа.

-
Фотограф: Иван Петров
-
Фотограф: Арх. Мариана Сърбова
-
Фотограф: Арх. Петя Танъмова
-
Фотограф: Арх. Мариана Сърбова
-
Фотограф: Иван Петров

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg