Регистрация

Теодоси Бояджиев: Работихме така, че да запазим духа и вида на старата сграда

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2017, Автор: Теодоси Бояджиев
[1659 прочитания]

Фотограф: Градът

"ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА", БР. 6
Теодоси Бояджиев, проектов ръководител, "Джи Пи Груп", изпълнител на "Магазия 1
"Магазия 1" се намира на територията на пристанище Изток – град Бургас, в близост до Морската гара и Трафик кулата. В процеса на изпълнението се справихме с желанието на възложителите сградата да запази вида и формата на старата Магазия. Съхранихме айфеловите ферми и част от гредите от автентичната конструкция.
Преди и след завършването й сградата "Магазия 1" си остава притегателен център за бургазлии и гостите на града. Предвидено е в нея да има билетен център за корабчетата към остров Св. Анастасия. Има и допълващи функции като зона за хранене (ресторант, кафе), търговски обекти – магазини, информационен център и други.
Сградата е зонирана на две нива.
Първото ниво е на кота 0. Там има приемна зона с информационен център - фоайе и емпоре. Фоайето е основната посрещаща и разпределителна зона в сградата с подходи към повечето функционални единици в нея.
Към основната транспортна улица откъм североизток са разположени търговски обекти – общо 6 магазина и 4 помещения за продажба на билети.
Има и заведения за обществено хранене.
Второто ниво е на кота 5+40. Там между оси 1 и 10 и между оси 13 и 19 са предвидени помещения за сезонна търговия на битови стоки.
За покривите е използван послоен монтаж: от долна страна - трапецовидна ламарина за покрив, твърда минерална вата като топлоизолация и завършваща нископрофилна покривна ламарина. От юг козирката се спуска вертикално по продължение на дългите фасади "завеса" от алуминиева просечена ламарина, прахово боядисана в бяло. От северната страна по продължение на стрехата са монтирани жалузи.
Контурът на сградата по късите фасади е подчертан с непрекъсната ивица от бял еталбонд, който обрамчва и просечената ламарина по югозападната фасада.
Основните стени на сградата са композитни панели с леко релефна повърхност от тъмно сива ламарина.
Фасадите, които гледат към морето, са с остъкляване двоен стъклопакет за всички прозорци и за всички окачени фасади с прекъснат термомост, а троен стъклопакет има само на дограмата на втория етаж, фасада североизток. Цветът на профилите е тъмносив. Оригиналната метална конструкция, както и всички контурни колони, са боядисани в тъмносив цвят.
Осветителните куполи, даващи допълнително светлина и простор, са разположени във фоайето и при кабинетите на второ ниво.
Външните врати са стъклени при главните входове (включително евакуационни) и метални в цвят по RAL при технологичните помещения и при голямата многофункционална зала.
Цокълът на сградата е от еталбонд.
Настилки в екстериора е шлайфан бетон и дървени настилки - тип декинг (при заведенията).
Запазени са контурът и силуетът на съществуващата сграда, както и голяма част от носещите елементи на конструкцията – ферми, греди, капители. Добавено е частично второ ниво в обема на североизточния кораб чрез независима бетонова конструкция. В югозападния кораб пространствата са през цялата височина на сградата. Оформени са и два покрити двора в контура на постройката.
В новата стоманена конструкция на сградата са внедрявани съществуващите ферми. Заместени са кръглите чугунени колони от средния ред в участъка им до капитела с нови стоманени, които максимално повтарят геометрията им. Запазени и интегрирани са чугунените капители. Усилени са надлъжните средни греди. Подменени са всички фасадни колони и греди с нови и добавени нови вертикални връзки.
Повдигнато е нивото на кота 0.00 на сградата (в рамките на 15-25 см) чрез бетонова настилка. Нивото е съобразено с одобрената идейна вертикална планировка на околния терен и е привързано към съществуващия терен.
В сградата е проектирана и изпълнена монолитна стоманобетонна конструкция. Тя представлява междинно ниво, разположено между оси Б и В с независима конструкция от стоманената. Поради голямата си дължина е разделена на две тела, свързани с пасарелка с отделна стоманена конструкция.
Фундаментите представляват система от единични и ивични фундаменти Те са повдигнати 1 м над нивото над подпочвените води и бетонът няма допир с тях. Във ваните на асансьорите, между подложния бетон и фундамента е положена хидроизолация от два пласта.
Във вътрешността на сградата, както и частично около нея са изпълнени армирани бетонови настилки.
Пространствената устойчивост на конструкцията срещу хоризонтални сили, породени от ветрове и сеизмични въздействия, е осигурена от система от вертикални стоманобетонни стени – шайби и стоманобетонни рамки. Сградата е осигурена на земетръс на база на действащия в момента правилник за VII степен по скалата на МШК с коефициент на сеизмичност Кс = 0.10. Осигуряването на ветрово натоварване е направено за 14-и район налягане на вятъра, местност тип А.
Стоманобетобетонови елементи са изпълнени за основи с бетон клас В20 и за всички останали елементи с бетон клас В25.
Стоманената конструкция на сградата запазва обема и осовата система на съществуващата, като е задигната с около 30 см. Използвани са 28 от автентичните ферми. Подменени са подкосите на фермите, осигуряващи корав възел към гредите. За укрепване на долните им пояси по слабата посока са изпълнени надлъжни връзки от тръбно съчетание. В напречна посока на сградата са изпълнени допълнителни покривни греди. В надлъжна и напречна посоки са изпълнени вертикални връзки за осигуряване на устойчивостта на сградата. В покрива също са развити покривни връзки.

-
Фотограф: Арх. Петя Танъмова

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg