Регистрация

Ирина Савина: Доизграждаме канализацията на София. Превръщаме Старото Боянско училище в детска градина

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 16.03.2017, Автор: Infrastructure.bg
[2069 прочитания]
Ирина Савина е родена през 1977 г. в град Видин. Завършила е икономика в УНСС и многостранна дипломация в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е Политически мениджмънт в Училище за политика, гр. София.Работила е в Областна администрация, гр. Видин и в Майкрософт България. От 2006 г. заема длъжносттазаместник-кмет на Столична община направление "Инвестиции и строителство" и отговаря за:· Изграждане и модернизация на общински сгради (детски градини, училища, административни сгради и др.);· Изграждане и рехабилитация на ВиК мрежа;· Подготовка, координация и управление на Европейски проекти;· Отчуждаване на частни терени за реализирането на важни инфраструктурни обекти на Столична община.Владее английски език.

Ирина Савина е родена през 1977 г. в град Видин. Завършила е икономика в УНСС и многостранна дипломация в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала е Политически мениджмънт в Училище за политика, гр. София.Работила е в Областна администрация, гр. Видин и в Майкрософт България. От 2006 г. заема длъжносттазаместник-кмет на Столична община направление "Инвестиции и строителство" и отговаря за:· Изграждане и модернизация на общински сгради (детски градини, училища, административни сгради и др.);· Изграждане и рехабилитация на ВиК мрежа;· Подготовка, координация и управление на Европейски проекти;· Отчуждаване на частни терени за реализирането на важни инфраструктурни обекти на Столична община.Владее английски език.
Фотограф: Мария Съботинова

"ГРАДЪТ ИНФРАСТРУКТУРА"
Г-жо Савина, кои общински сгради ще бъдат модернизирани през 2017 г., кои са новите, които ще бъдат построени тази година?
През 2017 г. е предвидено строителство на 15 нови сгради.
Ще построим 4
нови детски градини в южните квартали на София, в подножието на Витоша. Те са в м. Манастирски ливади-изток, м. Кръстова вада, кв. "Младост", кв. "Драгалевци".
Предвидили сме цялостно реконструиране на 3 сгради от етернитови панели - ОДЗ №40, район "Красна поляна", ОДЗ №35 за 10 групи, район "Люлин", и ОДЗ №96, район "Искър".
Ще разширим детските градини №53 в район "Илинден" за 4 групи и №134 в район "Красно село" за 2 групи.
Започнали сме преустройство на Старото Боянско училище в район "Витоша". Сградата е паметник на културата и е построена на терен, който е дарен още през XVIII век от жителите на Бояна, за да се построи училище. През XX век там се строи ново училище и след това се превръща в приют за отглеждане на деца без родители. В него се съхраняват и част от стенописите от времето, когато се прави реконструкцията и реставрацията на Боянската църква. Реставрацията на сградата трябва да приключи през октомври 2017 г. От години красивата червена постройка се руши. Тя ще се превърне в детска градина с 1.2 млн. лв. Там ще се обучават 2 групи деца - общо 50 деца.
-
Старото Боянско училище в район "Витоша" е паметник на културата и е построено на терен, който е дарен още през XVIII век от жителите на Бояна, за да се построи училище.
Фотограф: Градът

За 2017 г. е предвидено разширение на сградите на І АЕГ, район "Оборище". Обновена ще бъде и Френската езикова гимназия, район "Средец". Нова учебна сграда и модерна спортна зала ще допълнят визията на Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София. Автентичният облик на основната сграда на гимназията ще бъде запазен, тъй като тя е обявена за архитектурен паметник на културата. Старото здание обаче ще бъде модернизирано според съвременните изисквания за енергийна ефективност. Новият учебен корпус ще се издига на четири етажа. Фасадата му ще съчетава модерни детайли и архитектурни елементи, напомнящи за визията на основното здание на гимназията по проект на арх. Николай Няголов.
Ще направим преустройство и реконструкция на двуетажна общинска сграда (бивше военно окръжие) за училищен корпус към 43 ОУ, район "Илинден". Предвиждаме да се изгради ученическа спортна зала към 149 СОУ в район "Овча купел".
За тази година сме планирали да построим жилищна сграда за необезщетени собственици в м. Зона Б-5-3 на район "Възраждане".
В плана ни е включена модернизацията на 26 общински сгради, от тях 24 са училища, 2 са детски градини. По райони обектите са разпределени така:
- в район "Надежда" – 11
- в район "Илинден" – 6
- в район "Връбница" – 4
- в район "Красна поляна" – 3.
Планирани са мерки за енергийна ефективност в Столичната математическа гимназия в район "Оборище".
През 2017 г. продължават укрепителните и ремонтно-възстановителните дейности на Общинския културен център "Красно село" - етап II.

Какво предвиждате за обновяване на ВиК мрежата през 2017 г.? Свързани ли са тези дейности с осъществяване на други инвестиционни проекти и кои?
През 2017 г. ще продължи поетапното изграждане на ВиК мрежата в кв. "Горна баня", м. Сливница – район "Люлин", кв. "Бенковски" и кв. "Модерно предградие".
В същото време Столичната община работи по подготовката на апликационни форми на няколко проекта, с които да се кандидатства за финансиране от ПУДООС при МОСВ. Проектите са за изграждане на вътрешноквартална мрежа в кв. "Горубляне", за колектор по улица "Емилиян Станев" и за главен клон I по "Никола Крушкин-Чолака", който е свързан с отводняването на бъдещото разширение на бул. "Тодор Каблешков".
В края на 2016 г. подписахме договор между Столичната община и МОСВ за изготвяне на "Регионално прединвестиционно проучване", за да се изготви проект за водоснабдяване и канализация на Столичната община, а не за изграждане на канализация на отделни квартали. Изготвянето на това регионално проучване е необходимо условие за отпускане на финансови средства по оперативна програма "Околна среда" за изграждане на липсващата ВиК инфраструктура на територията на Столичната община. В рамките на регионалното прединвестиционно проучване ще се анализира съществуващата ВиК мрежа на цялата територия на Столичната община, ще се актуализират изготвените до момента проекти и ще определи тези, които са приоритетни за реализация и за тях ще бъде изготвен и Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014 - 2020 г.
В Столичната община сме изготвили техническа спецификация и в момента се подготвя процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за това проучване. Предвижда се срокът за неговото изработване да е две години след сключване на договор с избрания изпълнител.
За обектите, за които няма да може да бъде осигурено финансиране по ОПОС 2014 - 2020 г., Столичната община ще търси финансиране и от други възможни източници - ПУДООС, "Софийска вода" АД и др.
Изграждането на канализационна мрежа там, където тя липсва или е частично изградена, е сред приоритетите на Столичната община и се полагат максимални усилия за нейната реализация и подобряване условията на живот на жителите и гостите на София.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg