Регистрация

Търг за технически проект на железницата Оризово - Михайлово обяви НКЖИ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 17.03.2017, Автор: Милена Василева
[1215 прочитания]

Фотограф: Марица Съботинова

Модернизацията на жп трасето Оризово – Михайлово ще стане по технически проект за 5.940 млн. лв. Обектът е част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2".

НКЖИ обяви търг за изготвяне на технически проект за модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово, част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2." Жп участъкът Оризово-Михайлово е в област Стара Загора.
Прогнозната стойност е 4 950 000 лв. без ДДС. ( 5 940 000 лв. с ДДС).
Техническият проект следва да е разработен във всички необходими части: геодезия – пълно заснемане; хидроложки, хидрогеоложки и хидротехнически проучвания; железен път; съоръжения – мостове, надлези, подлези, водостоци, подпорни стени и др.; пътна инфраструктура; тунелно съоръжение; пресичания на железопътната линия; контактна мрежа; сигнализация и телекомуникации; електрификация - ТПС и СП; нетягово електрозахранване; архитектура, конструкции, ВиК, ОВиК и Електро за сгради; план за безопасност и здраве; пожарна безопасност; план за управление на строителните отпадъци; екология; акустика; предварителен проект за технология на строителството, онагледяващ възможността за изграждане на възприетото решение; количествено-стойностни сметки; технически
Срокът за израбатване и съгласуване на проекта е 18 месеца.
Финансирането е по Oс 1: "Развитие на железопътната инфраструктура по "основната" и "разширената" Трансевропейска транспортна мрежа" на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.
Оферти се пулачават до 28 април 2017 г., ще бъдат отворени в НКЖИ в 14 часа на 2 май 2017 г.

Проектът "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2" включва изпълнението на позиции с различна проектна готовност и обхват, включващи рехабилитация или модернизация на железопътната инфраструктура, в това число железен път, сгради и съоръжения в гари, контактна мрежа, изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по изискванията на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик), изграждане на нови пътни надлези/ подлези на мястото на съществуващи прелези.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg