Регистрация

Драгират р. Дунав от Сомовит до Силистра за 13.6 милиона лева

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 20.03.2017, Автор: Милена Василева
[1207 прочитания]

Фотограф: Мария Съботинова

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) подобряват условията за корабоплаване по река Дунав. Ще бъде изпълнен драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от км 610 до км 374.100.

Обществена поръчка е за строителство и представлява извършване на текущо драгиране (изкоп под вода) в най-критични участъци за възстановяване на проектни дълбочини по фарватера според препоръките на Дунавската комисия в общия българо-румънски участък на река Дунав от ркм 610 (гр. Сомовит) до км 374.100 (гр. Силистра), транспортиране и депониране на драгираните маси, обратно в р. Дунав.
Конкретните зони на драгиране се избират след преценка от възложителя ИАППД за тенденциите за оплитняване и потенциална опасност от образуване на прагове.
Драгираните материали се транспортират до място, определено като депо за разтоварване в река Дунав, за което възложителят ИАППД изготвя схема. Разстоянието от зоната за драгиране до депото е не повече от 5000 м.
Стойността е 13 600 000 лв. без ДДС.

Драгирането се класифицира като земни работи – изкопи, изпълнени под вода, включително разтоварването й на предварително определено от възложителя депо в реката. Общото количество драгаж е ориентировъчно в размер на 560 000 куб.м земна маса в плътно състояние за периода на договора. За всяко отделно възлагане обемът драгирана плътна земна маса се определя чрез хидрографни измервания и изчисления. Драгажните работи ще се изпълнят при необходимост за период от три години след преценка на нуждите за драгиране. За безопасност в района на корабоплаване, в една зона на драгиране, не може да работи повече от едно драгажно съоръжение. Възможно е едновременно възлагане на драгажни работи в повече от една зона за драгиране.

Оферти се приемат до 2 май 2017 г. ще бъдат отворани в 14 часа на 3 май 2017 г.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg