Регистрация

Обновяват 4-ти микрорайон в Благоевград за 6 991 267 лв. без ДДС по ОПРР

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 13.11.2017, Автор: Милена Василева
[541 прочитания]
В същия 4-ти микрорайон се изпълнява и проект за социални жилища с финансиране по ОПРР.

В същия 4-ти микрорайон се изпълнява и проект за социални жилища с финансиране по ОПРР.

Община Благоевград обяви търг за обновяване на 4-ти микрорайон в три позиции.
Обществената поръчка е за "Благоустрояване на IV микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски", благоустрояване на ул. "Марица" в участъка от бул. "Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов" и
изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. "Св. Димитър Солунски", ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Св. Св. Кирил и Методий" (до хотел "Ален мак") и от ул. "Марица" до ул. "Иван Михайлов", гр. Благоевград.
Прогнозната стойност е 6 991 268.86 лв. без ДДС. Срокът за завършване на дейностите е общо 270 дни. Оферти се получават до 15 декември 2017 г. Отварянето им е предвидено за 18 декември 2017 г.

Схемата е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград" Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0004 "Благоустрояване на градската среда" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
Проектът е "Благоустрояване на градската среда", Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008-0004-С01/18.11.2016 г., Оперативна програма"Региони в растеж" 2014-2020

Позиция 1.Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. "Ветрен" до ЮЗУ "Неофит Рилски"- прогнозна стойност 4 087 966.66 лв. без ДДС. Продължителност на работата – 270 дни.
Позиция 2.Благоустрояване на ул. "Марица" в участъка от бул. "Димитър Солунски" до ул. "Иван Михайлов" - прогнозна стойност 2 094 321.27 лв. без ДДС. Срок за изпълнение – 180 дни.
Позиция 3.Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул."Св. Димитър Солунски", ул."Даме Груев", бул."Васил Левски", бул."Св. Св. Кирил и Методий" (до хотел "Ален мак")и от ул."Марица" до ул. "Иван Михайлов" - прогнозна стойност 808 980.93 лв. без ДДС. Срок за изграждане – 120 дни.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg