Регистрация

"Джи Пи Груп" ще строи тунел "Железница", пътните части към него - ГБС и "ПСТ Груп"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 09.08.2018, Автор: Милена Василева
[1838 прочитания]

Фотограф: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви класацията на компаниите за тунел "Железница" и пътните части към него. На 7 август Агенция "Пътна инфраструктура" излезе с решение за изпълнителите на тунел "Железница" и пътните части към него.
За изпълнител на пътната част преди тунела, или позиция 1 от км 366 до км 366.720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел "Железница, е ДЗЗД "Железница Север", съставено от "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Главболгарстрой"АД и "Главболгарстрой Интернешенъл"ЕАД с комплексна оцента 88.82 точки. Цената на обединение ДЗЗД "Железница - Север" 29 985 345.00 лв. без ДДС.

На първо място за тунела, подучастък 2 от км 366.720 до км 369, включително и тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадката за хеликоптери е класирано ДЗЗД "АМ Струма Тунел 2018". В него са "Джи Пи Груп" АД, "Глобал Кънстръкшън" ООД и "Виа План"ЕООД с комплексна оценка 99.96 точки. Цената на ДЗЗД "АМ Струма Тунел 2018" е 185 370 370. 37 лв. без ДДС.

Първи за обособена позиция 3 от км 369 до км 370.400 е "ПСТ Груп" ЕАД с 88.36 точки. Цената на "ПСТ Груп" ЕАД е 18 442 297.40 лв. без ДДС и е най-ниската.

Значителен е броят на отстранените участници. В първа позиция те са 3, във втора - 11, а в третата - 4.
Процедурата е за "Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница" в три позиции. Индикативната стойност на поръчката за трите позиции е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.
Позиция №1 обхваща пътният участък от км 366.000 до км 366.720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел "Железница". Индикативната стойност е 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.
Позиция № 2 е за 2-километровия път от км 366.720 до км 369.000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел "Железница" и площадка за хеликоптери. Индикативната стойност е 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
Позиция №3 включва отсечка от км 369.000 до км 370.400. Индикативната стойност е 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Отстранени участници
За позиция 1 това са 3 участника:

- Обединение "Струма - Железница", съставено от "Трейс Груп Холд" АД, "Трейс - София"ЕАД и "Алве консулт" ЕООД.
- ДЗЗД "АПВ Тунел Железница 1", в което влизат "Агромах" ЕООД, "Пътища Пловдив"АД и "Водно строителство - Благоевград"АД.
-"Хидрострой"АД
За позиция 1 това са 11 участника:
- ДЗЗД Обединение "Феростримона", в което попадат "ИНЧ" АД и "Автомагистрали - Черно море"АД.
- Обединение "Тунел Железница 2017", съставено от "Гранди Лавори Финкосит"СПА и Х.С.С. ЕООД.
- "Тодини България" ДЗЗД на "Тодини Конструциони Дженерале" СПА и "Тодини България" ООД.
- ДЗЗД "Железница 2018-2020", в което са включени "Б.Ергюнлер Йол Япъ Иншаат Тааххют Маденджилик Наклийеджилик Санай Ве Тиджарет Аноним Ширкети"АД и "Вектор Бул"ООД.
- "Актор"АД.
- "Доуш Иншаат ве Тиджарет" АД.
- Обединение "Геопът Железница", съставено от "Геострой"АД, "Пътстрой-92"АД и "БИАС - М" ЕООД.
- "Асталди" АД.
- "ДЗЗД "АПВ Тунел Железница 2", в което са "Агромах"ЕООД, "Пътища Пловдив" АД, "Водно строителство - Благоевград"АД, "Оберослер Кав. Пиетро" ООД и "Метропроект Прага" АД.
- Обединение "Тунел Железница", съставено от "Евро Алианс Тунели" АД, "ИСА - 2000" ЕООД и "Пътпроект"ЕООД.
- Обединение "АМ "Струма - тунел Железница", в което влизат "Станилов"ЕООД, "Инжстройинженеринг" ЕООД и "Логистика 21" ЕООД.
За позиция 3 това са 4 участника:
- Обединение "Железница 3", съставено от "Трейс Груп Холд" АД и "Алве Консулт" ЕООД.
- Обединение "Струма - Железница", в което влизат "Интегрирани строителни системи" ЕООД, "Контратас Иглесиас"АД и "Алве консулт" ЕООД.
- ДЗЗД "АПВ Тунел Жулузница 3 ", състоящо се от "Агромах" ЕООД, "Пътища Пловдив"АД, "Водно строителство - Благоевград"АД и "Алве консулт" ЕООД.
- "ГБС Инфраструктурно строителство"АД.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 4 | юли - август 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от infrastructure.bg